Indflytning / Moving in

Indflytning / Moving in

Bemærk at der kan gå op til 14 dage fra overtagelsesdatoen, til lejligheden er klargjort og nøglen kan udleveres. Til gengæld har man lejligheden indtil den sidste dag i måneden ved fraflytning.

Til brug ved ind- og fraflytning etc. råder kollegiet over en trækvogn, så evt. tunge sager ikke skal bæres så langt. Kontakt inspektørkontoret for nærmere information.

Ved indflytning skal der ses efter, om der er fejl og mangler i boligen samt, om der er gjort rent. Fejl og mangler kan f.eks. være revner i vinduer, huller eller mærker i gulvbelægningen, fejl på køleskabe, komfur, kontakter, stikkontakter, vandhaner etc.

Anmeldelse af fejl og mangler skal ske senest 14 dage efter indflytningen på en blanket, der udleveres ved indflytningen. Indflytteren hæfter selv for istandsættelse ved fraflytning såfremt der ikke er anmeldt eventuelle skader eller fejl. Derfor må det anbefales hellere at notere for meget, end for lidt, på blanketten. Inspektøren vurderer derefter det anmeldte.

Det gælder generelt, at fejl straks skal meldes til inspektøren, det kan være problemer med vandhaner, toilet, afløb, køleskab, komfur, døre, vinduer og andet. Dette gælder også hvis fejl opdages i fællesrum. Kontakt inspektøren i kontortiden eller læg en besked i postkassen, Kagså Kollegiet 2.

El og varme: El-målere skal aflæses ved indflytning, da dette skal oplyses til el-leverandøren. Varme bør aflæses ved indflytningen for at undgå senere problemer hvis der er uoverensstemmelse med registreringen foretaget ved fraflytningen.

Flytning skal anmeldes til Post Danmark og Folkeregisteret.

Farve på væggene: Hvis væggene absolut skal males i en alternativ farve, så spørg inspektøren til råds med hensyn til hvilken maling der kan anvendes. Det koster ekstra ved fraflytningen at foretage dette.

Yderligere information om vedligeholdelse kan læses i vedligeholdelsesreglementet.