Beboerrådet / Residents council

Beboerrådet / Residents council

Beboerrådet består af 3 medlemmer der ulønnet varetager kollegiets interesser.

Beboermødet er den højeste myndighed på kollegiet, men daglig ledelse og forvaltning udøves af Beboerrådet.

Beboerrådet skal på beboernes vegne, kontrollere, tilse og være sparringspartnere for alle udvalg og for den enkelte beboer, hvilket primært foregår via fællesudvalgsmøder og beboermøder.

I tilfælde hvor der opstår uenighed fx. imellem beboere, kan Beboerrådet træde til og forhåbentlig være med til at afklare situationen. Reglen er dog, at man som beboer i første omgang selv søger at løse klagepunkter henholdsvis i forhold til et udvalg eller andre beboere. Skulle dette uheldigvis ikke lykkes, så står Beboerrådet til rådighed. Kan sagen ikke afklares i Beboerrådet, så kan Beboerrådet sende sagen videre til KKIK.

Beboerrådet har to medlemmer i kollegiets bestyrelse.

Rådet repræsenterer beboerne på kollegiet, og dets arbejde bør være baseret på kollegianernes opfordringer.

Reglerne beboerrådet arbejder ud fra kan læses i Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte.

Beboerrådet kan kontaktes på   bbr@kagsaa.dk