Affald / Trash

Affald / Trash

Overblik

Her på kollegiet har vi 10 “affaldsøer”, hver med 3-4 containere til dagrenovation, en container til metal, en til plast, og en til papir. Derudover har vi en kæmpe papcontainer der står i det sydøstlige hjørne af kollegiet. I samme hjørne er der et bur til storskrald

DSC_0603DSC_0602

DSC_0600DSC_0598

DSC_0597DSC_0593DSC_0592

DSC_0590DSC_0588DSC_0589

Affaldssortering og -håndtering:

Sådan sorterer du dit affald:

PAP:

Pap og karton skal i den store grønne pap-kontainer.

PLAST:

Plastflasker, dunke, bokse, beholdere, plastbøtte, emballage, plastposer, låg

METAL:

Konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, metallåg, kapsler, fyrfadslysholdere, staniol, foliebakker.

PAPIR:

Aviser, reklamer, magasiner, ugeblade, tegneserier, printerpapir, kuverter, breve.

GLAS:

Glasflasker, syltetøjsglas, emballageglas, konservesglas

Er du i tvivl, så gå på http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug