Kollegiets historie / History of Kagså

Kollegiets historie / History of Kagså

Kagså Kollegiet blev stiftet som selvejende institution i 1964 af De Unges Boligaktion, Danske Studerendes Fællesråd og Studierådet ved Københavns Universitet. I 1965 udarbejdede arkitekt Aage Hartvig Petersen en skitse, der dannede grundlag for det endelige projekt.

På grund af stridigheder i bestyrelsen, blev repræsentanterne fra Danske Studerendes Fællesråd og Studierådet ved Københavns Universitets udskiftet med repræsentanter for Lærerstuderendes Landsråd, Studierådet ved Danske Teknika samt Gladsaxe Kommune. Dette, sammen med andre praktiske problemer, medførte, at byggeriet først kom i gang i sommeren 1968, og de første blokke stod færdige til indflytning i efteråret 1969.

Ret hurtigt efter at kollegiet begyndte at blive beboet, stiftedes Kollegianerforeningen, der inden længe sendte repræsentanter til bestyrelsens møder, dog kun som observatører. Efterhånden voksede utilfredsheden hos mange kollegianere med bestyrelsens arbejde, specielt den manglende evne til at færdiggøre byggeregnskabet og dens forhold til kollegiets daværende administrations-selskab BOAM. Der var derfor stor tilfredshed med boligministeriets godkendelse af nye vedtægter for kollegiet i oktober 1974, hvorefter Kollegianerforeningen rådede over 50% af pladserne i bestyrelsen.

I slutningen af 1977 ændrede boligministeriet Kollegianerforeningens pladser til en tredjedel af pladserne i bestyrelsen. Dette medførte en boykot fra beboernes side, og først i marts 1982 blev vi igen repræsenteret i bestyrelsen.

Kollegianerforeningen blev nedlagt 1. januar 1995 og afløst af en mere tidssvarende organisation med dertil hørende regler.