Centeret / The center

Centeret / The center

Festsalen/”Centeret” med dertil hørende musikanlæg m.m. og køkken kan lånes af beboere og kan desuden anvendes af kollegiet ved fællesarrangementer. Du kan booke centeret ved at sende en mail til center@kagsaa.dk – husk at oplyse dit navn og lejlighedsnummer ved booking.

DSC_0612 DSC_0616

Regler for booking af centeret på Kagså kollegiet
  • Centeret kan udlejes tidligst 6 uger inden ønsket booking.
  • Man kan max. pr. husstand leje centeret en gang om året, dettes skyldes at vi ønsker alle husstande på kollegiet skal have en fair chance for at leje centeret.
  • Centeret kan udlejes i 48 timer (f.eks. fredag kl. 12 – søndag kl. 12).
  • Ønsker man ændring af udleveringstidspunkt, kan dette ske med aftale fra centerudvalget. Dog vil normalt tidspunktet hedde fra kl. 12 – kl. 12, 48 timer efter udlevering af nøgler.
  • Der er fortrinsret for de husstande der ikke har lejet centeret det nuværende år. Ønsker husstande som har lejet centeret en gang, at leje igen, sættes de derfor i kø.
  • Hus nr. samt forsikringspolice nr. SKAL skrives på kontrakten. Sygesikring skal vises, da udlejning kun er for beboerne på kollegiet.
  • Fælles arrangementer for hele kollegiet, arrangeret af beboerrådet kan bookes uden hensyn til overordnede regler.
  • Depositum skal forfalde senest 14 dage inden udlejning af centeret.
  • Ved manglende rengøring fortsættes lejeperioden med 4 timer (100 kr.), i denne periode er der mulighed for at tage hånd om det manglende. (Pengene fratrækkes fra depositummet).
  • Branddør SKAL holdes lukket.
  • Ved betaling står centerudvalget for klude, sæbe og affaldssække.

  Betaling: 

  Betaling af centret foregår samme dag som lejer får udleveret nøglen. Dog skal depositummet på 500 kr, betales senest 14 dage inden udlejningstidspunktet.

  • Depositum koster 500 kr.

  Betaling foregår kontant.

CENTER RENTAL

 • The center can be rented out no earlier than 6 weeks before desired booking.
 • It is only possible to rent the center maximum once a year per house. This is due to the fact that all households can have a fair chance to rent the center.
 • The center can be rented out for 48 hours (e.g. Friday 12 pm.- Sunday 12 pm.)
 • Do you wish to change the delivery time, please contact the Center committee?
 • There is priority for households that have not rented the center the current year. If households that once rented the center wants to rent the center again, they will therefore be queued.
 • House number and insurance policy must be written on the contract. Health insurance card(yellow) must be shown, as rental is only for residents of the college.
 • Joint events for the entire college, arranged by the resident’s council, can be booked without regard to overall rules.
 • Deposit is due at least 14 days prior to rental of the center.
 • In case of no or poor cleaning, the rental period continues with 4 hours (100.-). During this period, it is possible to take care of the missing. The money is deducted from the deposit.
 •  Fire door must be kept closed!!
 • When renting the center, the center committee will provide rags, soap and garbage bags.

Payment:

Payment of the center takes place on the same day that the tenant receives a key. However, the deposit must be paid no later than 14 days before the rental date.

 • Deposit of 500 DKK

Payment is in cash.

Spørgsmål kan besvares ved kontakt på mail center@kagsaa.dk.

På kalenderen herunder kan du se, hvilke dage centeret er booket.