Kontakt / Contact

Kontakt / Contact

Anmeldelse af skade / report of damage

Alle henvendelser angående ansøgning om bolig på kollegiet skal rettes til Kollegiernes Kontor i København (KKIK).

Beboere på kollegiet kan blive en del af kollegiets facebookgruppe, hvor der løbende lægges informationer ud: https://www.facebook.com/groups/kagsaa/

Inspektørkontoret

Praktiske spørgsmål kan besvares ved henvendelse hos inspektøren. Inspektørkontorets åbningstider er:

Mandag til- fredag: 8:00-09:00

Torsdag: 15:00-16:00 (kun telefonisk)

I tilfælde af akut behov for håndværker uden for normal arbejdstid henvises til håndværker liste opsat ved kontoret.
Der gøres opmærksomt på, at hvis udkaldet af ekstern håndværker misbruges vil lejer selv skulle betale for udkaldet.
Det opfordres til at henvende sig til kontoret i åbningstiden.

Inspektørkontoret
Kagsåkollegiet 2
2860 Søborg
Telefon  21 656 797
E-mail: kagsaa@kollegierneskontor.dk