Fraflytning / moving out

Fraflytning / moving out

Ved fraflytning skal lejligheden/værelset afleveres i pæn og rengjort på fraflytnings dagen, senest kl. 12:00. Yderligere information kan ses i vedligeholdelsesreglementet.

Kontakt Bolignet for at blive slettet fra kollegiets meddelelses liste.

El og varme: El-målere skal aflæses ved fraflytning, da dette skal oplyses til elleverandøren. For at undgå evt. tvivl om afregning af varme, må det ligeledes anbefales, at aflæse målerne på varmeapparaterne.

Husk depotrum: Har man haft adgang til et depotrum, skal man sørge for at fjerne alle ens ejendele inden fraflytning. Efterlades nogle ting i rummet (f.eks. kasserede effekter) modregnes oprydningen i det depositum, man har betalt for at få adgang til rummet (p.t. kr. 500,-).

Nøgler m.m: Afleveres senest på fraflytningsdagen kl. 12:00 på inspektørens kontor. Husk at undersøge, om der kommer evt. ekstra regning for udbedring af mulige skader, du har påført lejemålet.

Udvalgsarbejde: Ved deltagelse i udvalg etc. er det naturligvis vigtigt at huske at aflevere materiale vedrørende udvalgets aktiviteter inden fraflytning fra kollegiet. Materialet afleveres til den person, der skal overtage hvervet. Hvis der ikke er fundet en afløser på afrejsetidspunktet, skal materialet i stedet afleveres til Beboerrådet.