Fremleje / Subletting

Fremleje / Subletting

På Kagsåkollegiet er der kun privat fremleje. Det vil sige, at en beboer der ønsker at fremleje sit værelse ud selv skal finde en person, som han/hun ønsker at fremleje til. Fremlejeren skal være under uddannelse, det vil sige at det skal være en SU berettiget uddannelse og skal kunne fremvise studiedokumentation.

Du kan fremleje dit værelse fra 3 til 6 måneder.

Fremlejeaftalen kan rekvireres hos KKIK ved at skrive til: kkik@kollegierneskontor.dk

Man skal som lejer stadig selv betale husleje til KKIK, og selv opkræve betaling fra fremlejer


On Kagsåkollegiet, only private sublease is pertinent. This means that a resident who wants to sublet his/her room out, must him-/herself find a person who he / she wants to sublet to. The sub-tenant must be studying, meaning that it must be a SU eligible education and must present study documentation.

You can sublet your room from 3 through 6 months.
The lease form can be obtained from KKIK at kkik@kollegierneskontor.dk.
You still have as a tenant to pay rent to KKIK, and you have to collect payment from the sub-tenant.