Skadesanmeldelse ?>

Skadesanmeldelse

Husnummer/ House no. Navn/ name*
Vælg rum/ Select room*
Beskrivelse af skaden/ Description of the damage*
Aflevere nøgle til inspektøren/ Leave key with the inspector Ring mig op for aftale (*husk tlf. nr.)/ Call me to make an appointment (*remember to leave phone no.)*
HVIS DER ER DYR I HJEMMET, SKAL BEBOEREN VÆRE HJEMME! IF THERE'S PETS IN THE HOUSE, THE RESIDENT MUST BE HOME!